menu

OTE- COSMOTE

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό του κεφάλαιο μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 46,9% και το Ελληνικό Δημόσιο με 5,6%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζομένους στην Ελλάδα και περίπου 18.000 συνολικά.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και ολοκληρωμένες λύσεις ICT. Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών και των ακινήτων. Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην αγορά τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινητών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης.

Με κεντρικό μήνυμα «ένας κόσμος, καλύτερος για όλους», η COSMOTE αποτελεί την ενιαία εμπορική μάρκα για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Αποστολή της, είναι να φέρει τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε όλους, ώστε να μπορεί ο καθένας να αξιοποιεί πλήρως τις ευκαιρίες του σήμερα και παράλληλα να χτίζει ένα καλύτερο αύριο.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 

Περισσότερες πληροφορίες γενικά: www.cosmote.gr

 

 

Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

"Δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για όλους"

Το 2020 είναι µία χρονιά που η ανθρωπότητα θα θυµάται για πάντα. Μέσα σε λίγους µήνες, η πανδηµία του κορωνοϊού ανέτρεψε τα πάντα στον πλανήτη. Από την οικονομία και όλους τους κλάδους του επιχειρείν, µέχρι την εκπαίδευση και την εργασία.

∆εν γνωρίζουµε ακόµη ποιες θα είναι οι συνολικές επιπτώσεις του Covid-19 στην κοινωνία και την οικονοµία. Όµως ξέρουµε ήδη ότι η πρωτοφανής αυτή κρίση αποτελεί µία ευκαιρία για αλλαγή.

Είναι βέβαιο ότι η βιώσιμη ανάπτυξη θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην µετά-covid εποχή. Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, η στροφή σε ψηφιακές λύσεις όπως η τηλεργασία, η διεθνής αλληλεγγύη, έρχονται σε πρώτο πλάνο, αλλάζοντας δοµικά τον τρόπο που λειτουργούµε.

Για τον Όµιλο ΟΤΕ, η βιώσιµη ανάπτυξη δεν είναι κάτι καινούριο. Αποτελεί µέρος του στρατηγικού σχεδιασµού και της λειτουργίας µας, εδώ και πολλά χρόνια. Η πανδηµία έφερε ακόµη πιο ψηλά την ατζέντα µας για τη στήριξη της κοινωνίας, της οικονοµίας, του περιβάλλοντος. Από την πρώτη στιγµή, θέσαµε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπων µας, αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων και των υπηρεσιών µας. Προχωρήσαµε άµεσα σε δράσεις για τη διευκόλυνση των συνδροµητών COSMOTE, την ενίσχυση του εθνικού συστήµατος υγείας, τη στήριξη του έργου της Πολιτείας. Η συνολική συνεισφορά του Οµίλου ΟΤΕ τις ηµέρες της κρίσης, ξεπέρασε τα 12 εκατ. ευρώ.

Κοιτώντας µπροστά, θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι οι τηλεπικοινωνίες και η τεχνολογία θα παραµείνουν ο µεγάλος σύµµαχος της κοινωνίας, των πολιτών και του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό:

• Συνεχίζουµε αµείωτο το επενδυτικό µας πλάνο για τις υπηρεσίες και τα δίκτυα επόµενης γενιάς, όπως το FTTH και -σύντοµατο 5G

• Συνεχίζουµε τις δράσεις για τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων

• Θέτουµε νέους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, αλλά και τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών µίας χρήσης

• Επενδύουµε στην ανάπτυξη των ανθρώπων µας, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες τάσεις και δυνατότητες στον τοµέα της εργασίας

• Εντείνουµε τις πρωτοβουλίες µας για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών.

Ώστε, επιστρέφοντας σε µία νέα κανονικότητα, να µπορούµε όλοι να ανέβουμε στο άρµα της ψηφιακής εποχής και να φτιάξουµε έναν κόσµο καλύτερο, για εµάς και τα παιδιά µας.


Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ

Πρωτοβουλίες

Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα