ΕΛ | ENG

33
Επιχειρηματικοί Φορείς

227
Συμμετοχές Εταιριών στον Διάλογο

60
Πρεσβευτές Βιωσιμότητας

81
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

57
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Λίγα λόγια για την Πρωτοβουλία

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, που υλοποιεί το QualityNet Foundation σε συνεργασία με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία γύρω από τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

 

Στρατηγικός στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου Διαλόγου καθώς και η δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία της χώρας μας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τόσο σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο.

 

 


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ξεκίνησαν οι ομάδες διαλόγου του Bravo 2016! Μία από τις σημαντικότερες φάσεις του Θεσμού Bravo 2016 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς έχουν ξεκινήσει οι 21 ομάδες διαλόγου στις οποίες συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός επιλεγμένων Κοινωνικών Εταίρων στη διαδικασία αξιολόγησης των καλύτερων προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στη χώρα μας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.


Προσκαλούνται ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, προγράμματα, πολιτικές και διαδικασίες, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας –Κοινωνίας, να δηλώσουν συμμετοχή στο Bravo Sustainability Performance Directory, τον Χάρτη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Βρείτε αναλυτικά τη διαδικασία συμμετοχής εδώ.


Ξεχωριστή θέση στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 από την πρώτη στιγμή δημιουργίας της έχουν οι ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, που δεν είναι άλλοι από τους Οργανισμούς που υιοθετούν στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνης

Επιχειρηματικότητας και υποστηρίζουν ενεργά την Πρωτοβουλία.Το QualityNet Foundation τους ευχαριστεί και τους τιμά με ειδική παρουσίασή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του Ηλεκτρονικού Οδηγού Πρεσβευτών Βιωσιμότητας και του Απολογιστικού Εντύπου της Πρωτοβουλίας. Με την συνεργασία

Υπό την Αιγίδα