menu

Η πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 στοχεύει να συμβάλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης στη χώρα μας που να εξασφαλίζει μια Βιώσιμη Οικονομία –Κοινωνία.
Αναπτύσσεται με τη συνεργασία κοινωνικών εταίρων από όλους τους χώρους της ελληνικής κοινωνίας και με τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού ενεργών πολιτών.
Στρατηγικός στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και η δημιουργία μεθοδολογιών και εργαλείων που θα υποστηρίζουν την πορεία των Οργανισμών προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

BRAVO 2018

O Ετήσιος διάλογος ξεκινά!


Για 8η συνεχή χρονιά, ο θεσμός BRAVO αναπτύσσει έναν κοινωνικό διάλογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε εθνικό επίπεδο, με ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών εταίρων και ενεργών πολιτών, με βάση τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αναπτύσσονται από ΦΟΡΕΙΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΕΙΑ.

Περισσότερα

Υποστηρίζουμε


τους Οργανισμούς στην συστηματική υιοθέτηση πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης & της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην λειτουργία τους.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Μηχανισμός καταγραφής και παρακολούθησης όλων των πρωτοβουλιών και δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην Ελλάδα & σύνδεση τους με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πλαίσιο αναφοράς, για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Δομημένο σύστημα δημοσιοποίησης της υπεύθυνης λειτουργίας των Επιχειρήσεων.

Περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

Ανάδειξη των πρωτουβουλιών και των προγραμμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσει ο κάθε οργανισμός μέσω της ανάπτυξης ενός κοινωνικού διαλόγου με έναν μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Περισσότερα

ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σημείο αναφοράς όλων των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν μια ολιστική προσέγγιση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω πρωτοβουλιών, δράσεων, πολιτικών και διαδικασιών.

Περισσότερα

Δικτυώνουμε & Αναδεικνύουμε


τους Οργανισμούς που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη λειτουργίας τους με Βιώσιμες πολιτικές & πρακτικές.

Γίνε και εσύ

Πρεσβευτής
Βιωσιμότητας


Ένα Δίκτυο πρωτοπόρων Οργανισμών που έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών στην επιχειρηματική τους λειτουργία!
Περισσότερα

The Most
Sustainable Companies

In Greece 2017!


Ανάδειξη των ηγέτιδων επιχειρήσεων στη χώρα μας, που εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, στην επιχειρηματική τους λειτουργία και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα και παραδείγματα προς μίμηση.
Περισσότερα

17 ΣΤΟΧΟΙ για να αλλάξουμε τον κόσμο

Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου!

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές 6-14 ετών

Για να διαμορφώσουμε τη νέα γενιά που θα αλλάξει τον κόσμο μας προς το καλύτερο!

Περισσότερα

Είπαν για εμάς


Τελευταία Νέα


Συνδεθείτε με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους! Μιλήστε στην οικογένεια & τα παιδιά με έναν διαφορετικό τρόπο

Οι εταιρίες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΗΕ «Το Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου» μπορούν να συνδεθούν με έναν από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας να υποστηρίξουν την διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο.

Δηλώστε συμμετοχή στο BRAVO 2018

Εάν είστε Επιχείρηση, Φορέας, Οργανισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή της Κοινωνίας Πολιτών και έχετε αναπτύξει Πρωτοβουλίες Βιώσιμης Ανάπτυξης καταθέστε ΤΩΡΑ τις πρωτοβουλίες σας

Χρήση & Εφαρμογή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Παρουσίαση του τρόπου κατάρτισης της Έκθεσης Διαχείρισης μέσω του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Παρακολουθήστε ΤΩΡΑ το εκπαιδευτικό σεμινάριο μάθετε περισσότερα πατώντας εδώ

Προηγούμενες Εκδηλώσεις


Ετήσια Εκδήλωση Bravo 2017

7 χρόνια επιτυχημένης πορείας κλείνει ο Θεσμός Bravo ο οποίος αναδεικνύει και βραβεύει φέτος πρωτοβουλίες και προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης Επιχειρήσεων

Ενημερωτική Εκδήλωση, 13 Ιουλίου Electra Palace

Η πρόσφατη έκδοση των διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων

Εκδήλωση, Bravo Sustainability Performance Directory

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το QualityNet Foundation η επίσημη παρουσίαση του BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

Επόμενη Εκδήλωση

THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2017

Παρουσιάζονται για πρώτη φορά οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα προς μίμηση στη χώρα μας!

 

Οι ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή

Διαδικασία συμμετοχής

Bravo Sustainability Performance Directory...

Σχετικά με εμάς

Ποιοί είμαστε

Το QualityNet Foundation είναι ένας Οργανισμός Κοινωνικής Δικτύωσης και Ανάπτυξης Διαλόγου για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προωθεί την Κοινωνική Υπευθυνότητα προς τις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό...
Περισσότερα

Πλαίσιο & Στόχοι

Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 στοχεύει, μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου, να συμβάλλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητα...
Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις

  • Τι είναι η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020

    Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 που υλοποιεί το QualityNet Foundation σε συνεργασία με τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία γύρω από τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

  • Πλαίσιο & Στόχοι

    Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 στοχεύει, μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου, να συμβάλλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης που θα στηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια δημιουργώντας μια Βιώσιμη Οικονομία και Κοινωνία.

  • Γιατί να συμμετέχω

    Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 θέτει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως κοινό στόχο, κοινή επιδίωξη και πλαίσιο συνεργασίας του συνόλου της Ελληνικής κοινωνίας ,των Κοινωνικών και Επιχειρηματικών Φορέων, των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κοινωνίας Πολιτών και της Ελληνικής Πολιτείας.

NEWSLETTER

Submit your email and stay in touch by notify our news & update regularly