menu

Νέα

Βρυξέλλες: 3-4 Φεβρουαρίου Τα σημαντικότερα συμπεράσματα του Multistakeholder Forum για την ΕΚΕ

18-02-2015

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Multistakeholder Forum για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). Συνολικά συμμετείχαν περίπου τετρακόσιοι (400) εκπρόσωποι. Το πρόγραμμα του συνεδρίου εστίασε στις εξελίξεις σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά πως ο τομέας της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Οι διεθνείς αναπτυξιακές συνεργασίες, η χρηματοπιστωτική αγορά, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η αγορά των υπεύθυνων προμηθειών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς και οι εθνικές στρατηγικές σε επίπεδο κρατών μελών, αποτέλεσαν τα κύρια θέματα του πανευρωπαϊκού αυτού συνεδρίου.

περισσότερα ›


Η Αντιπρόεδρος του QualityNet Foundation κ. Χρυσούλα Εξάρχου θα παρουσιάσει τη στρατηγική ανάπτυξης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας στο Βερολίνο

28-01-2015

Το QualityNet Foundation παρουσιάζει τη στρατηγική ανάπτυξης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας στο Βερολίνο. Το QualityNet Foundation, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του German Council for Sustainable Development συμμετέχει στις εργασίες ενός Ευρωπαϊκού Φόρουμ στις 28 Ιανουαρίου 2015 στο Βερολίνο.

περισσότερα ›


Γιατί παρά την οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και τις πολιτικές αναταράξεις της ευρωζώνης, το 2015 φαίνεται να χαρακτηρίζεται από πολλούς αφετηρία προόδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη;

16-01-2015

Απαιτείται η συνεργασία όλων για την διασφάλιση της μακροχρόνιας ευημερίας των αγορών και να δημιουργηθούν λύσεις σε συχνά προβλήματα. Αρκετές επιχειρήσεις δεσμεύτηκαν δυναμικά για το 2014 και οι συνθήκες είναι εξαιρετικά κατάλληλες για να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του νέου έτους. Ας δεσμευτούν όλοι για την δημιουργία μιας σημαντικής αφετηρίας το 2015, που θα προωθεί τον κοινό στόχο για ένα δίκαιο και βιώσιμο κόσμο.

περισσότερα ›


Προβλέπεται υιοθέτηση CSR-στρατηγικών από τα πρώιμα στάδια της λειτουργίας των start-ups επιχειρήσεων για το 2015!

12-01-2015

Η Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες- από απλές αναφορές μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε μια πληθώρα πρακτικών και δραστηριοτήτων, που κατά ένα μεγάλο βαθμό έχουν ενσωματωθεί στις επιχειρηματικές στρατηγικές.

περισσότερα ›


10+1 βήματα χάραξης της στρατηγικής για την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα!

07-01-2015

Η προστιθέμενη αξία είναι άξονας αναφοράς όλων των προγραμμάτων ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να αποτελεί βασικό παράγοντα στη λήψη των σημαντικών αποφάσεων και στρατηγικών τους. Η αξία για τους Εταίρους, η αξία για τους Συμμετόχους αλλά και τις Τοπικές Κοινωνίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις αποφάσεις και τους προϋπολογισμούς.

περισσότερα ›


Λέμε Bravo στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

05-12-2014

Το QualityNet Foundation έχει αναπτύξει μια μεγάλη πλατφόρμα διαλόγου καταγραφής καλών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και σύμπραξης φορέων Ιδιωτικού και Δημόσιου φορέα μέσω της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Οι καταγραφές αυτές, στο σύνολό τους, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας σε θέματα βιώσιμης επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Με αυτό το δεδομένο, θελήσαμε να συνδέσουμε το θεσμό Bravo, που για τέσσερα συναπτά έτη διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, με την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 και να εξελιχθεί σε Bravo Sustainability Awards, Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

περισσότερα ›


Γιατί καταστρέφονται οι συνεργασίες μεταξύ των πολυκλαδικών εταίρων; Τα 5 συχνά λάθη!

02-12-2014

Σημαντική η προστιθέμενη αξία που έχει χαθεί για τους οργανισμούς, οι οποίοι δεν έχουν αντιληφθεί τα οφέλη που θα μπορούσαν να έχουν λάβει εάν υπήρχε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των Συμμετόχων.

περισσότερα ›


Παράταση της προθεσμίας καταγραφής στη πλατφόρμα Διαλόγου για τις Επιχειρήσεις & τους Επαγγελματικούς Φορείς έως 15 Δεκεμβρίου

28-11-2014

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 συνεχίζεται ο Δημόσιος Διάλογος στο διαδίκτυο με την πρόσκληση συμμετοχής των Ελληνικών Επιχειρήσεων & Επαγγελματικών Φορέων στη διαδικασία καταγραφής πρακτικών και πρωτοβουλιών πάνω στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ποιότητας Ζωής.

περισσότερα ›


22-30 Νοεμβρίου 2014: Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα μείωσης των αποβλήτων

27-11-2014

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Αποβλήτων (EWWR) είναι μια πρωτοβουλία με στόχο την προώθηση της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των πόρων κατά το χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας.

περισσότερα ›


Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις ευκαιρίες προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις

24-11-2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα Σχέδιο "Πράσινης Δράσης" για τις Μικρομεσαίες: Η ενεργοποίηση των ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το σχέδιο παρουσιάζει τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα οδηγήσει σε μια πράσινη οικονομία, μια οικονομικά συμφέρουσα στρατηγική για μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

περισσότερα ›