menu

Bravo Schools 2020

Με τη διαδικτυακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 18.00 ολοκληρώνεται το Bravo Schools 2020, ο Παννελλήνιος Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός για τους 17 Παγκόσμιους Στοχους του ΟΗΕ.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα μπορούν να συνδεθούν στο
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_NgEnAUyjTROPheDnq7wlmQ?fbclid=IwAR2jXcEMyzWBmkH6garGw2o8OLLCV6mAUuJ8nJB4T4uMt_sO_kYGbwll2YA

Μέσω του Bravo Schools 2020 η εκπαιδευτική κοινότητα καταθέτει τις καλύτερες εργασίες που έχει αναπτύξει καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, για θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Παρ’ όλη τη δύσκολη χρονιά, φέτος συμμετείχαν στο Bravo Schools 2020 236 σχολικές μονάδες με 657 συμμετοχές από 22.650 μαθητές και με περισσότερους από 30.000 ενεργούς πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασια της ανοικτής διαβούλευσης καταθέτοντας τις απόψεις τους.

Όπως αναφέρει η κα Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του QualityNet Foundation
«Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε του Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας.
Αυτό σημαίνει ότι δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον. Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την προώθηση νέων μοντέλων συμπεριφοράς προς τους ενεργούς πολίτες του αύριο. Η συμμετοχή του σχολείου σε δράσεις συνεργασίας με την τοπική κοινωνία καθιστά το σχολείο ως κέντρο προώθησης νέων ιδεών που επηρεάζει όχι μόνον τους μαθητές και τις οικογένειές τους, αλλά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.»

Στον τρίτο χρόνο υλοποίησης, το Bravo School αποδεικνύεται ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός κοινωνικής συμμετοχής (social engagement) για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην χώρα μας. Έχει κινητοποιήσει τη συμμετοχή 732 σχολικών μονάδων, 72.678 ενεργών πολιτών που συμμετέχουν στη διαδικασία μέσα από την πρόσκληση των ίδιων των σχολείων, και την ενεργό συμμετοχή 99.650 μαθητών της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα η χώρα μας να αποτελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα συμμετοχής ανάμεσα σε 130 χώρες του Διεθνούς Δικτύου του World’s Largest Lesson, στις οποίες υλοποιείται το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΟΗΕ για τους Παγκόσμιους Στόχους.

 

Περισσότερες πληροφορίες
για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα In action for a better world & τo σχολικός διαγωνισμό Bravo Schools

Το πρόγραμμα in action for a better world - Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο! αποτελεί μια πρωτοβουλία που στόχο έχει μέσω της εκπαίδευσης, της συμμετοχής και της ανάπτυξης συνεργασιών να προωθήσει τη γνώση για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική σχολική κοινότητα. Με βάση ένα δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω μια πολυεπίπεδης προσέγγισης, που αναπτύσσεται με ποικίλα μαθησιακά αντικείμενα-σχέδια μαθήματος, ολοκληρωμένα διδακτικά πακέτα, διαδραστικά εργαλεία, βιωματικά προγράμματα και υποστηρικτικά υλικά, υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό στην ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Με τον σχολικό διαγωνισμό Bravo Schools που αναπτύσσεται με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος αξιολογείται όχι μόνον το ίδιο το πρόγραμμα μέσω των ερργασιών που κατατίθονται, αλλά καταγράφεται και η ωρίμανση της σχολικής κοινότητας στους Παγκόσμιους Στόχους, δίνοντας δεδομένα προς τους Θεσμικούς Φορείς, που υποστηρίζουν την εκπόνηση αντίστοιχων πολιτικών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εκπαίδευση της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι το Bravo Schools ακολουθώντας τις προδιαγραφές του ΟΗΕ υποστηρίζει την διάδραση της σχολικής κοινότητας με την κοινωνία, αποτελώντας έναν μηχανισμό ευρύτερης αφύπνισης της ελληνικής κοινωνίας για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω των προτάσεων των μαθητών για έναν καλύτερο κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των Φορέων και των ενεργών πολιτών στη διαδικασία του Θεσμού.

 

Αιγίδες & Υποστήριξη

Το πρόγραμμα in action for a better world - Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο! έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη

  • διεθνών & ευρωπαϊκών φορέων όπως Project Everyone, που αναπτύσσει το επίσημο πρόγραμμα του ΟΗΕ «Το μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου», Unesco & Unicef, German Council for Sustainable Development,τον κυβερνητικό Γερμανικό Οργανισμό υπεύθυνο για την ανάπτυξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Γερμανία, και European Sustainability Development Network, το ευρωπαϊκό κυβερνητικό δίκτυο για την προώθηση πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις χώρες της Ευρώπης.
  • ενώ τελεί υπό την αιγίδα εθνικών φορέων όπως του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

 

Ευρωπαϊκή Διάκριση

Το πρόγραμμα in action for a better world - Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο! διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα European Sustainability Awards 2019, ως το καλύτερο πρόγραμμα Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού για την εκπαίδευση και διάδοση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
 

www.inactionforabetterworld.com
www.qualitynetfoundation.org
τηλ. 210-6898593 & 210-6898594
Επιστροφή στα Νέα